KSIĄŻKI ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN

Święta Hildegarda z Bingen kładzie nacisk, na prowadzenie zdrowego, aktywnego trybu życia, a także leczenie cielesnych i duchowych źródeł bólu. Nic więc dziwnego, że wielu współczesnych autorów odwołuje się do prac świętej, tworząc poradniki i publikacje poświęcone jej życiu i twórczości. Książki świętej Hildegardy to więc nic innego, jak współczesne publikacje oparte na wiedzy i doświadczeniu mniszki. Zobaczcie po które książki św. Hildegardy sięgnąć.

Św. Hildegarda z Bingen i jej działalność literacka

Wśród dzieł św. Hildegardy znaleźć można zarówno traktaty filozoficzno – teologiczne, medyczne jak i inne, które w kompleksowy sposób opisują sposób, w jaki powinniśmy dbać o nasz organizm, aby zachować jak najdłużej zdrowie i młody wygląd. Książki św. Hildegardy opisują zasady zdrowego życia. Odpowiadają nie tylko na pytanie: co to znaczy żyć zdrowo, ale także dlaczego należy zachować umiar i codziennie zażywać ruchu? Zawierają zestawy reguł, nakazów i zakazów, które mają ułatwić nam funkcjonowanie i zdrowe życie na wiele długich lat. Jej niezwykła twórczość literacka, pozostawiła trwały ślad w historii.

Św. Hildegarda z Bingen – książki

Jednym z najbardziej znanych dzieł św. Hildegardy z Bingen jest "Scivias", które zostało napisane między 1141 a 1151 rokiem. Ów publikacja zawiera zestaw wizji i objawień, które miały być przekazem od samego Boga. "Scivias" jest wyjątkowym połączeniem teologii, filozofii, medycyny, muzyki i botaniki. Hildegarda z Bingen opisuje w nim wizje dotyczące Boga, aniołów, kosmosu, natury ludzkiej oraz zła i grzechu. Książka ta wyraża jej głęboką wiarę, mądrość i duchową introspekcję.

Kolejnym ważnym dziełem jest "Liber vitae meritorum" (Księga zasług życiowych), w którym Hildegarda przedstawia swoje rozumienie życia i moralności. Księga ta zawiera nauki na temat dobra i zła, pokus i cnót. Hildegarda z Bingen wierzyła, że człowiek powinien kierować swoje działania ku doskonałości i duchowemu wzrostowi.

Jednak to "Liber Divinorum Operum" (Księga Boskich Dzieł) jest uznawany za jej najważniejsze dzieło. W książce tej Hildegarda z Bingen kontynuuje temat zawarty w "Scivias", ale skupia się bardziej na kosmicznych aspektach Boga i jego stworzenia. Opisuje wizje na temat powstania wszechświata, natury Boga jako stwórcy, a także związku między człowiekiem a wszechświatem.

Oprócz swoich duchowych i teologicznych prac, św. Hildegarda była także cenioną autorką na polu medycyny i botaniki. Jej książka "Physica" to obszerna praca traktująca o ziołolecznictwie, medycynie naturalnej i właściwościach roślin leczniczych. Była przekonana, że Bóg dał człowiekowi narzędzia do samoleczenia, a rośliny są darem od Boga, które pomagają w leczeniu wielu chorób.

Książki św. Hildegardy o tematyce filozoficzno - teologicznej:
 • 1151 - Liber Scivias Domini
 • 1163 - Liber Vitae Meritorum
 • 1174 - Liber Divinorum Operum
Publikacje Hildegardy o tematyce medycznej:
 • 1151–1158 Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum
  • Liber Simplicis Medicinae sive Physica
  • Liber Compositae Medicinae sive Causae et curae
Inne książki świętej Hildegardy:
 • Vita sancti Ruperti
 • Vita sancti Disibodi
 • Lingua ignota
 • Litterae ignotae
 • Carmina
 • Epistolae

Jakie są podstawowe zasady zdrowego odżywiania wg św. Hildegardy?

Reguły św. Hildegardy z Bingen

W swoich książkach św. Hildegarda z Bingen oprócz wielu przepisów zawarła sześć złotych zasad zdrowego życia, którymi powinniśmy się kierować w codziennym życiu:

 1. Właściwie jeść i pić,
 2. Czerpać energię życiową z czterech żywiołów świata,
 3. Przestrzegać rozsądnej równowagi między ruchem i spokojem, czyli pracą i odpoczynkiem,
 4. Odnaleźć naturalny rytm snu i czuwania jako równoważących się sił,
 5. Praktykować sztukę wydalania soków powodujących choroby,
 6. Podtrzymywać uzdrawiające siły duchowe poprzez pełnienie cnót chrześcijańskich.

Kupując książki św. Hildegardy poznamy nie tylko ciekawe przepisy mniszki, ale też zasady, które wprowadzone do naszej codziennej diety pozwolą odmienić życie nasze i naszych bliskich. Zobaczcie również dietę orkiszową św. Hildegardy.

Dzieła Hildegardy były przez wiele lat zapomniane, ale wraz z odkryciem ich na nowo w XIX i XX wieku, jej sława ponownie wzrosła. Dzisiaj jej książki są przedmiotem badań naukowych i inspiracją dla wielu ludzi dążących do duchowego wzrostu i odkrywania głębszego sensu życia.

Książki św. Hildegardy z Bingen to nie tylko świadectwo jej mistycznego doświadczenia i głębokiej wiary, ale także pozycje literackie, które wciąż fascynują i inspirują ludzi na całym świecie. Jej mądrość, zarówno teologiczna, jak i medyczna, była wyjątkowa jak sama postać świętej. Jej dzieła są bezcennym skarbem dla dziedzictwa kulturowego i duchowego ludzkości.